بیوگرافی معاون مقام ولایت هرات | داکتر نور احمد حیدری

داکتر نور احمد حیدری “علیزائی” فرزند محمد ملوک مشهور به حاجی فاروق خان غوریانی و نواسه محمد حیدر خان در سال ۱۳۵۸ هجرى شمسى در یک خانواده متدین و روشنفکر در قریه قیسان ولسوالی غوریان ولایت هرات متولد گرديده است. پدر کلان و‌ پدر وى از بزرگان و متنفذین ولسوالی غوریان ولایت هرات می‌باشند .

وی تعلیمات ابتدایی و متوسطه خویش را در دوره مهاجرت در جمهوری اسلامی ایران سپری کرده و بعد از بازگشت به کشور دوره لیسه را در لیسه عالی انقلاب اسلامی شهر هرات با درجه اعلی به پایان رسانید

درباره ما

داکتر نور احمد حیدری

آقای حیدری با درک عمیق از مردم و اجتماع در دوره خدمات شان در وزرات صحت، شورای ولایتی ولایت هرات و معاونیت مقام ولایت هرات در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کارکرد‌های چشم‌گیری انجام داده و از جمله اعضای هیئت رهبری و مؤسسین مجمع اجتماعی اصلاح طلبان هرات نیز می‌باشد.

همچنان آقای حیدری تجربیات خوبی در بخش‌های: رئیس کمیته فرهنگی- اجتماعی شورای ولایتی ولایت هرات؛ رئیس کمیته نظارت برمنابع مالی ولایت هرات، شورای ولایتی هرات؛ عضو بورد مؤسسین و سرمایه گذاران شفاخانه خصوصی مهربان در هرات؛ عضو فعالین مدنی-سیاسی؛ عضو تیم انتخاباتی تحول و تداوم؛ مسئول عمومی شرکت خصوصی تولید مواد ساختمانی همت؛ مانیتور/ارزیابی کننده صحی ولایتی پروژه BPHS دفتـر همـاهنگی کمـک‌هـای انسـانی CHA در هـرات؛ مسئول عمومی ولایتی دوایی دفتر CHA؛ سوپروایز عمومی ولایتی مراکز صحی دفتر CHA در هرات؛ مسئول و داکتر مؤظف مراکز صحی پروژه عودت مهاجرین دفتر CHA و UNHCR را به همراه دارد.

 

مشاهده ویدیو

تولد

داکتر نور احمد حیدری فرزند محمد ملوک خان حیدری در سال ۱۳۵۸ هجرى
شمسى در یک خانواده متدین و روشنفکر در ولایت هرات متولد گرديده است.

تحصیل

 در سال ۱۳۷۶ هجری شمسی به پوهنتون هرات با نمرات عالی راه یافت و
در سال ۱۳۸۲ تحصيلات خود را در پوهنځى طب پوهنتون هرات به پايان رسانيده است.

اهداف

اقای حیدری تحقق حاکمیت قانون، تامین عدالت اداری، تحکیم رابطه مردم با دولت و
تلاش براى دست‌یابی صلح باعزت و پايدار را از اولويت‌هاى کارى خود عنوان نموده است.