آغاز کار عملی کمیته هماهنگی و پیگیری قضایایی غصب املاک دولتی و عامه ولایت هرات بر اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری


آغاز کار عملی کمیته هماهنگی و پیگیری قضایایی غصب املاک دولتی و عامه ولایت هرات بر اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری.

بر اساس حکم 1377 مقام عالی ریاست جمهوری مبنی بر ایجاد کمیته هماهنگی و پیگیری قضایایی غصب املاک دولتی و عامه؛ کار عملی این کمیته امروز به ریاست معاون مقام ولایت هرات و با حضور داشت څارنوال، رئیس عدلیه، رئیس خدمات تخنیکی و سکتوری شاروالی، نماینده گان ریاست های شهرسازی و اراضی، حج واوقاف، امنیت ملی و کارشناس حقوقی و امنیتی مقام ولایت هرات آغاز گردید.

معاون مقام ولایت و اعضای این کمیته ضمن بازدید از اطراف رود قارون و سمت شمال و جنوب سرک؛ قسمت موتر فروشی ها شهرک می فروش ، اراضی زیادی در قسمت های بستر و کناره های رود قارون که توسط غاصبین غصب و دیوار گردیده بود تخریب و واپس در اختیار ریاست شهرسازی و اراضی قرار دادند.

داکتر نوراحمد حیدری معاون مقام ولایت با تاکید بر تداوم کار عملی این کمیته، به ادارات ذیربط هدایت داد تا نهایت تلاش خود را در راستای جلوگیری از غصب املاک دولتی و عامه و معرفی غاصبین به نهاد های عدلی و قضای نمایند.

معاون مقام ولایت به تمام غاصبین املاک دولتی هشدار داد که این کمیته به زودی به منظور واپس گیری اراضی و معرفی آنها به نهاد عدلی و قضای به سراغ آنها خواهد رفت.

#معاونیت- مقام-ولایت-هرات
#مقام-ولایت-هرات
#اداره مستقل-ارگانهای-محلی

خبرها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *