ادامه جلسات کمیسیون تنظیم آب بند سلما


ادامه جلسات کمیسیون تنظیم آب بند سلما.
جلسه‌ی این کمیسیون قبل از ظهر امروز به ریاست معاون مقام ولایت دایر گردید.

در این جلسه که با اشتراک رئیس عمومی حوزه دریایی هریرود مرغاب، رئیس حوزه دریایی هریرود فرعی، حاجی غلام حبیب هاشمی نماینده مردم در شورای ولایتی، ولسوالان ولسوالی های انجیل و گذره و رؤسای انجمن های هشتگانه استفاده کنندگان آب بند سلما دایر گردیده بود؛ پیشنهاد مردم ولسوال های زنده جان و غوریان مبنی بر اختیار قرار دادن آب بنده سلما برای آبیاری مزارع این ولسوالیها، مورد بررسی قرار گرفت.
داکتر نوراحمد حیدری معاون مقام ولایت هرات در این نشست از نماینده گان و مردم انجمن های که در مرحله اول همکاری نمودند تا آب بند سلما به ولسوالی های انجیل و گذره برسد تشکری نموده، تاکید کرد که آب بند سلما باید به گونه عادلانه تقسیم و همه دهقانان از مقدار آب موجود استفاده کنند.

معاون مقام ولایت در این جلسه، با تاکید بر همکاری، ترحم، اتحاد و همبستگی مردم ولسوالی های جهت تقسیم عادلانه آب بند سلما، از نماینده گان انجمن های استفاده کننده آب بند سلما؛ ولسوالی های بالا دست، انجیل و گذره خواهان همکاری با دهقانان ولسوالی های زنده جان و غوریان گردید.

در اخیر این جلسه به اساس هدایت معاون مقام ولایت و با نظر داشت نظریات و پیشنهادات اعضای حاضر فیصله گردید تا نماینده گان ولسوالی های زنده جان، غوریان، انجیل و گذره به سر بند کانال های ولسوالی های انجیل و گذره رفته و آب چشمه سارها را به ولسوالی های انجیل و گذره و بقیه آبی که در بستر دریا از بند سلما می‌باشد را به اختیار مردم ولسوالی زنده جان و غوریان قرار دهند تا این ولسوالی های نیز از آب بند سلما مستفید گردند.

#معاونیت-مقام-ولایت-هرات
#مقام-ولایت-هرات
#اداره-مستقل-ارگانهای-محل

خبرها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *