ادامه روند سریعی طی مراحل اسناد و خروج موتر های باربری از گمرک اسلام قلعه


ادامه روند سریعی طی مراحل اسناد و خروج موتر های باربری از گمرک اسلام قلعه.

برای دومین روز روند سریعی طی مراحل اسناد در تمام بخش های گمرک اسلام قلعه با حضور داشت معاون مقام ولایت و هئیت همراه اش به منظور کاهش ازدحام موتر های که از چندین روز در این گمرک متوقف مانده بودند ادامه دارد.

از صبح دیروز این روند به گونه جدی آغاز و تا حال به شدت ادامه دارد که در نتیجه نزدیک به یک هزار موتر باربری به شمول گاز، تیل، مواد غذای و ساختمانی از دورازه خروجی گمرک اسلام قلعه بعد از طی مراحل اسناد شان خارج گردیدند.

#معاونیت‌مقام‌ولایت‌هرات
#مقام‌ولایت‌هرات
#اداره‌مستقل‌ارگانهای‌محلی
#گمرک‌اسلام‌قلعه

خبرها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *