اصلاحات و تغییرات به میان آمده در گمرک اسلام قلعه


روز سوم!

اصلاحات و تغییرات به میان آمده در گمرک اسلام قلعه.

برای ایجاد نظم، تطبیق قانون و جلوگیری از حیف و میل عواید ملی در گمرک اسلام قلعه تغییرات و اصلاحات نو به میان آمد.

این تغییرات که موارد زیر را شامل می‌گردد با حضور داشت معاون مقام ولایت هرات و هئیت همراه اش، رئیس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، رئیس گمرک هرات، رئیس کمیته نفت و گاز اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری کشور، ولسوال ولسوالی کهسان و شماری از تاجران وارد کننده مواد آورده شد.

۱ _ مشخص شدن پارکینگ‌ها و مسیر عبور و مرو موترهای حامل نفت، گاز و میوه‌جات در گمرک اسلام قلعه به هدف جلوگیری از حوادث احتمالی و ایجاد نظم.
۲- برکناری قوماندان پولیس گمرک اسلام قلعه از وظیفه‌اش.
۳- مشخص شدن دروازه خروجی اموال سریع الاشتعال و سریع الفساد بصورت مجزا.
۴- مشخص شدن دروازه خروجی موتر های چادری، تخت فرش و کانتینر به صورت مجزا.
۵- تعیین پولیس های مسئول دروازه های خروجی از نو.
پروسه طی مراحل اسناد و خروج موتر های باربری از گمرک اسلام قلعه از روز شنبه آغاز گردید و در حال حاضر به شدت جریان دارد.

#معاونیت‌مقام‌ولایت‌هرات
#مقام‌ولایت‌هرات
#اداره‌مستقل‌ارگانهای‌محلی
#گمرک‌اسلام‌قلعه

خبرها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *