جلسه کمیته ولایتی عواید تحت ریاست معاون مقام ولایت برگزار گردید


جلسه کمیته ولایتی عواید تحت ریاست معاون مقام ولایت برگزار گردید.

این جلسه که تحت ریاست داکتر نوراحمد حیدری معاون مقام ولایت با حضور داشت فایقه علیزاده مستوفی هرات، روئسای و نماینده گان ادارات دولتی، دایر گردیده بود پیرامون جمع آوری عواید غیر مالیاتی سال مالی 1400 صحبت گردید.

دراین نشست طبق آجندا مستوفی هرات با ارائه آمار از پلان عواید غیر مالیاتی در چهار ماه سال مالی 1400، گفت: ” بر اساس آمار موجود در عواید غیر مالیاتی بیش از 35 درصدی تنقیص میباشد و باید ادارات در زمینه جمع آوری عواید تلاش و همکاری جدی نمایند.

داکتر نوراحمد حیدری معاون مقام ولایت هرات، جمع آوری عواید غیر مالیاتی را یکی از وظایف اساسی ادارات دولتی در راستای خود کفایی کشور عنوان نموده، بیان داشت: “باید همه ادارات در جمع اوری عواید ملی و تکمیل پلان عوایدی شان تلاش همه جانبه بخرج دهند.

در ادامه روسا و نماینده گان ادارات حاضر در جلسه مشکلات فرا روی ادارات شان را مبنی بر جمع آوری عواید غیرمالیاتی بیان نموده تعهد نمودن که در جهت جمع آوری عواید تلاش مینمایند.

در اخیر معاون ولایت هرات هدایت داد تا اداراتی که در جمع اوری عواید غیر مالیاتی ذیدخل می باشند با هماهنگی مستوفیت ولایت هرات برای رفع مشکلات فرا راه جمع آوری عواید غیر مالیاتی تلاش نمایند.

#معانیت-مقام-ولایت-هرات
#مقام-ولایت-هرات
#اداره-مستقل-ارگانهای-محلی

خبرها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *