دیدار معاون مالی و اداری مقام ولایت هرات با داکتران و پرسونل صحی شفاخانه کوید 19 غوریانی


دیدار معاون مالی و اداری مقام ولایت هرات با داکتران و پرسونل صحی شفاخانه کوید 19 غوریانی.
داکتران و پرسونل این شفاخانه در دیدار با داکتر نوراحمد حیدری معاون مالی و اداری مقام ولایت هرات، تقرر معاون مقام ولایت را تبریک گفته، مشکلات شان را با اداره محلی در میان گذاشته و خواهان رسیدگی به آنها شدند.
پرداخت نشدن معاش و حق الخطر کارمندان، بیکار شدن شان بعد از لغو شفاخانه های کوید 19 از جمله مشکلات عمده مطرح شده در این نشست بود.
داکتر نوراحمد حیدری معاون مالی و اداری مقام با قدردانی از پرسونل صحی هرات بخاطر زحمات شان برای مردم در زمان بحران کرونا گفت: داکتران و پرسونل صحی در سخت ترین شرایط کار کردن و تلاش ها در قسمت فراهم نمودن وظیفه برای آنان بعد از ختم بحران کرونا جریان دارد.
معاون مقام ولایت برحل مشکلات شان تاکید نموده و وعده نمود که موضوع پرادخت نشدن معاشات داکتر و پرسونل صحی شفاخانه کوید 19 غوریانی را به گونه جدی پیگیری مینماید.
#مقام ولایت هرات
#اداره مستقل ارگانهای محلی

خبرها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *