سومین جلسه هماهنگی ادارات در راستای نظم و انسجام شهرهرات


سومین جلسه هماهنگی ادارات در راستای نظم و انسجام شهرهرات.

در سومین جلسه هماهنگی، انسجام و نظم شهری، معاون مقام ولایت هرات با رئیس و کارمندان اداره ترانسپورت دیدار نموده و بر آوردن اصلاحات و تلاش بیشتر در راستای ایجاد نظم پارکینگ های وسایط نقلیه و ترمینال های مسافر بری تاکید نمود.

رئیس و کارمندان اداره ترانسپورت با بیان برخی مشکلات فرا روی اقدامات این اداره، از همکار جدی شان با ریاست شاروالی و مدیریت ترافیک و اقدام در راستای نظم وسایط ترانسپورتی و ترمینال های مسافربری اطمینان دادند.

تا حال جلسه نظم و انسجام شهر به منظور هماهنگی بهتر ادارات و اقدامات عملی، با سه اداره بشمول شاروالی، ترافیک و ترانسپورت دایر شده است.
ادارات مکلف اند تا روز پنجشنبه علاوه بر اقدام عملی بر نظم و انسجام شهر، گزارشات شان را با مقام ولایت ارائه نمایند.

#معاونیت-مقام-ولایت-هرات
#اداره-مستقل-ارگانهای-محل

خبرها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *