سومین روز روند تسریعی سازی طی مراحل اسناد و خروج موتر های باربری از گمرک اسلام قلعه


روز سوم!

ادامه روند تسریعی سازی طی مراحل اسناد و خروج موتر های باربری از گمرک اسلام قلعه در سومین روز متوالی با حضور داشت معاون مقام ولایت هرات و هئیت همراه اش.

در این روز داکتر نوراحمد حیدری معاون مقام ولایت هرات با تاکید بر تسریع روند طی مراحل اسناد، با موترداران و راننده گان موتر های باربری صحبت نمود.

راننده گان موتر های باربری با بیان برخی از مشکلات شان، از وجود بی نظمی، اخاذی پولیس داخلی گمرک، بی نوبتی و ماندن بیش از یک هفته در داخل گمرک شکایت داشتند.

آنان از اقدام اداره محلی هرات مبنی بر تسریعی سازی روند طی مراحل اسناد موتر های شان استقبال نمودند.

#معاونیت‌مقام‌ولایت‌هرات
#مقام‌ولایت‌هرات
#اداره‌مستقل‌ارگانهای‌محلی
#گمرک‌اسلام‌قلعه

خبرها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *