معاون مالی و اداری مقام ولایت هرات با معاون ریاست حج و اوقاف ، ولسوال و‌ قوماندان امنیه ، آمر امنیت ولسوالی گذره، رئیس و اعضای اتحادیه صرافان، استادان آمریت تعلیمات مسلکی و تخنکی،رئیس اداره صنعت و تجارت، رئیس و هیئت رهیری معارف وجمعی از داکتران دیدار نمود.


معاون مالی و اداری مقام ولایت هرات با معاون ریاست حج و اوقاف ، ولسوال و‌ قوماندان امنیه ، آمر امنیت ولسوالی گذره، رئیس و اعضای اتحادیه صرافان، استادان آمریت تعلیمات مسلکی و تخنکی،رئیس اداره صنعت و تجارت، رئیس و هیئت رهیری معارف وجمعی از داکتران دیدار نمود.

معاون مقام ولایت درجریان این دیدار ها از حاضرین خواست تا با حکومت و نیروه های امنیتی در جهت پیشبرد بهتر امور حکومتی و تامین امنیت همکار باشند.

در همین حال ولسوال و قوماندان امنیه ولسوالی گذره، رئیس و اعضای اتحادیه صرافان، استادان آمریت تعلیمات مسلکی و تخنکی،رئیس اداره صنعت و تجارت، رئیس و کارمندان ریاست معارف وجمعی از داکتران ضمن تبریکی تقرر آقای حیدری به حیث معاون مالی و اداری مقام ولایت، از اداره محلی هرات اعلان حمایت و همکاری نمودند.


#مقام ولایت هرات
#اداره مستقل ارگانهای محلی

دیدار های مردمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *