نشست کنسرسیوم انتخاب عودت کننده گان و بیجا شده گان و فامیلهای شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی بخاطر توزیع زمین قبل از ظهر امروز با حضور اعضای کنسرسیوم تحت ریاست معاون مقام ولایت هرات تدویر یافت


نشست کنسرسیوم انتخاب عودت کننده گان و بیجا شده گان و فامیلهای شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی بخاطر توزیع زمین قبل از ظهر امروز با حضور اعضای کنسرسیوم تحت ریاست معاون مقام ولایت هرات تدویر یافت.

در این جلسه که به منظورهماهنگی های بهتر ادارات در راستای تحقق فرمان مقام عالی ریاست جمهوری مبنی بر توزیع زمین به بیجا شده گان و عودت کننده گان بعد از تثبیت از جانب کنسرسیوم مؤظف دایر گردیده بود؛ بحث های روی برخی از مشکلات این برنامه و مسئولیت های ادارات بحث گردید.

داکتر نوراحمد حیدری معاون مقام ولایت هرات با تاکید بر ثبت و راجستر افراد مستحق مطابق به معیار های تعین شده، بخاطر هماهنگی ها و تلاش های بیشتر ادارات به منظور تطبیق درست این فرمان و پروژه دفتر اسکان بشر ملل متحد (UN Habitat) هدایت لازم داد.

معاون مقام ولایت همچنان بر تمدید زمان ثبت و راجستر شدن مستحقین تاکید نمود.

در اخیر این نشست فیصله گردید تا منظور تمدید زمان ثبت و راجستر شدن افراد مستحق اقدام گردد و همچنان ادارات مکلف گردیدند تا مسئولیت خود را در قبال این پروژه به خوبی دانسته و انجام دهند.

#معاونیت-مقام-لایت-هرات
#اداره-مستقل-ارگانهای-محل

خبرها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *