پایان ورکشاپ دور روزه آموزشی سیستم نظارت و گزارش دهی ولایتی (PMRS) در ولایت هرات


پایان ورکشاپ دور روزه آموزشی سیستم نظارت و گزارش دهی ولایتی (PMRS) در ولایت هرات.
مراسم اختتامیه ورکشاپ دو روزه آموزشی سیستم نظارت و گزارش دهی ولایتی (PMRS) با اشتراک معاون مالی و اداری مقام ولایت هرات، نماینده های وزارت اقتصاد، رئیس اداره اقتصاد ولایت هرات و کارمندان ادارات مختلف دولتی هرات برگزار گردید.
داکتر نوراحمد حیدری معاون مقام ولایت هرات در این مراسم، ضمن استقبال از راه اندازی سیستم نظارت و گزارش دهی ولایتی، گفت: ایجاد این سیستم میتواند در قسمت تطبیق و اجرای بهتر جریان کار پروژها موثر واقع گردد.
معاون مقام ولایت افزود: بخش های مربوطه تمام ریاست ها مکلف اند تا تمام معلومات پروژهای خود را به موقع ثبت این سیستم نمایند تا معلومات درستی از جریان پروژه در دسترس اداره محلی هرات قرار داشته باشد.
این ورکشاپ برای کارمندان ادارات دولتی که دارای پروژه ها و بودجه انکشافی بابت سال مالی 1399 میباشد توسط ریاست اقتصاد به همکاری تخنیکی دفتر اسلا در هوتل صدف تدویر یافت بود.
در این ورکشاپ کارمندان ادارت دولتی نحوه ثبت معلومات و جزئیات پروژه های انکشافی شانرا فرا گرفتند و نیز از طرف وزارت اقتصاد برای تمامی ادارات مربوطه یوزر نیم و پسورد مخصوص داده شد تا منبعد به طور ربع وار ادارات دولتی جزئیات و معلومات پروژه های انکشافی مربوط به اداره شان را ثبت نمایند.
#مقام ولایت هرات
#اداره مستقل ارگانهای محلی

خبرها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *