کمیسیون تنظیم آب بند سلما، تحت ریاست داکتر نوراحمد حیدری معاون مقام ولایت هرات تشکیل جلسه داد


کمیسیون تنظیم آب بند سلما، تحت ریاست داکتر نوراحمد حیدری معاون مقام ولایت هرات تشکیل جلسه داد.

در این جلسه که با اشتراک رئیس عمومی حوزه دریایی هریرود مرغاب، رئیس حوزه دریایی هریرود فرعی، حاجی غلام حبیب هاشمی نماینده مردم در شورای ولایتی و رؤسای انجمن های هشتگانه استفاده کنندگان آب بند سلما دایر گردیده بود، شکایت قریه داران و رؤسای انجمن های استفاده کنندگان آب پایین دست بند سلما از کشاورزان بالادست سلما مبنی بر استفاده بیشتر از حقآبه آنها مورد بررسی قرار گرفت.

معاون مقام ولایت بر همکاری، اتحاد و همبستگی مردم ولسوالی های که از آب بند سلما استفاده می‌کنند تاکید نموده، گفت کشاورزان باید به اندازهُ حقآبه خود آب مصرف کنند، تا آب به گونه عادلانه به همه دهقانان برسد.

معاون مقام ولایت با بیان اینکه، خشک سالی و نبود باران باعث شده تا همه زمین های زراعتی ولسوالی های هشتگانه هرات نیاز شدید به آبیاری از بند سلما پیدا نمایند، گفت:”که در قسمت تقسیم آب دریا و استفاده از آن مردم ولسوالی‌ها باید سخاوت‌مندانه و عادلانه تصمیم بگیرند.”

در اخیر این جلسه به اساس هدایت معاون مقام ولایت و با نظر داشت نظریات و پیشنهادات اعضای حاضر فیصله گردید تا ولسوالی های اوبه، چشت شریف و پشتون زرغون سربند ها و کانال های خود را به مدت 6 روز مسدود نمایند تا آب به ولسوالی های پایین دست برسد.

و همچنان مقام ولایت از طریق ارگانهای ذیدخل آنچه را فیصله گردید را نظارت و تطبیق می‌نماید و نیز یک تیم از نماینده گان ولسوالی های پایین دست تشکیل تا کانال های ولسوالی های بالا دست را نظارت نموده و به مراجع مربوط گزارش دهند.

این در حالیست که در حال حاضر در حدود 110 متر مکعب آب از بند سلما از دریچه زراعتی و دریچه های توربین برق این بند جهت آبیاری زمین های زراعتی رها می‌باشد.

#معاونیت-مقام-ولایت-هرات
#اداره-مقام-ولایت-هرات
#اداره-مستقل-ارگانهای-محل

 

خبرها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *