تسریعی روند طی مراحل اسناد و خروج موتر های باربری از گمرک اسلام قلعه


۲۸ حمل ۱۴۰۰

تسریعی روند طی مراحل اسناد و خروج موتر های باربری از گمرک اسلام قلعه.

به دنبال برخی مشکلات بوجود آمده در گمرک اسلام قلعه داکتر نوراحمد حیدری معاون مقام ولایت با همراه با رئیس سکتوری و کارشناسان مقام ولایت، نماینده گان ریاست های سارنوالی، امنیت ملی، رئیس گمرک هرات، ولسوال ولسوالی کهسان و مسئولین نیروهای کوماند ضمن سفر به این گمرک، با کارمندان گمرک اسلام قلعه و جمعی از بزرگان و متنفذین قومی دیدار نمود.

معاون مقام ولایت در نشست با کارمندان گمرک اسلام قلعه، بر تسریعی روند طی مراحل اسناد و خروج موتر های باربری که از چندین روز در گمرک اسلام قلعه مانده بودند تاکید نموده گفت: “همه کارمندان باید نهایت تلاش خود را در راستای جمع آوری عواید، کاهش فساد و طی مراحل اسناد موترهای باربری بنمایند و هر کسی کم کاری و تخطی نماید به ارگانهای عدلی و قضای معرفی خواهد شد.”

آقای حیدری در دیدار جداگانه با بزرگان و متنفذین، از آنان خواهان همکاری در راستای نظم بخشی به گمرک اسلام قلعه و مبارزه با فساد شد.

معاون مقام ولایت در ادامه از بخش های مختلف گمرک اسلام قلعه بازدید نموده و با راننده‌گان موتر های باربری پیرامون مشکلات شان صحبت نمود.

از صبح امروز ۲۸ حمل روند خروج موتر های باربری از دروازه خروج گمرک اسلام قعله به شدت جریان دارد و شب گذشته جریان داشت.

#معاونیت‌مقام‌ولایت‌هرات
#مقام‌ولایت‌هرات
#اداره‌مستقل‌ارگانهای‌محلی

خبرها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *