ولسوال و قوماندان امنیه جدید ولسوالی غوریان هرات به همکاران شان معرفی شدند


ولسوال و قوماندان امنیه جدید ولسوالی غوریان هرات به همکاران شان معرفی شدند.

لعل محمد عمرزی به حیث ولسوال جدید ولسوالی غوریان و ناصر خان به حیث قوماندان امنیه این ولسوالی امروز با حضور داشت با حضور معاون مقام ولایت و هیئت همراه اش، قوماندان شیرآقا خان الکوزی آمر امنیت قوماندانی امنیه هرات، جمعی از بزرگان و متنفذین قومی و کارمندان و پرسونل اداره ولسوالی غوریان به همکاران شان معرفی شدند.

داکتر نوراحمد حیدری معاون مقام ولایت ضمن تبریکی تقرر ولسوال جدید ولسوالی غوریان و قوماندان امنیه این ولسوالی، گفت: “به خاطر بهبود اوضاع امنیتی و ایجاد اصلاحات در رهبری ولسوالی، قوماندانی امنیه و بخش های دیگر این ولسوالی تغییراتی بوجود آمده، امید است تغییرات اساسی در راستای تامین امنیت، جلب اعتماد بیشتر مردم و زمینه تطبیق پروژه های انکشافی فراهم گردد.

معاون مقام ولایت در ادامه؛ مردم داری و تلاش در راستای تامین امنیت ولسوالی غوریان را از جمله وظایف عمده ولسوال و قوماندان جدید این ولسوالی بیان داشته و بر تلاش های بیشتر آنان در این زمینه تاکید نمود.

آقای حیدری، از بزرگان، متنفذین و مردم ولسوالی غوریان خواهان همکاری با اداره ولسوالی و نیروهای امنیتی گردید.

شیرآقا الکوزی آمر امنیت قوماندانی امنیه هرات نیز با تاکید بر همکاری مردم با نیرو های امنیتی و بودن این نیروهای درکنار مردم، بیان داشت: “دشمنان مردم ما توان یک ساعت جنگ رو در رو را با نیروهای امنیتی و دفاعی ندارند از این روز دست به اعمال خرابکارانه و کشتار مردم بیگناه میزنند.”

در این نشست بزرگان و متنفذین ولسوالی غوریان نیز با بیان برخی از مشکلات این ولسوالی، از همکاری شان با ولسوال و نیروهای امنیتی در راستای بهبود امنیت و تطبیق پروژه های انکشافی سخن زدند.

در ادامه لعل محمد عمرزی ولسوال جدید ولسوالی غوریان و ناصر خان قوماندان امنیه این ولسوالی با قدردانی از حسن اعتماد مقامات صالحه اطمینان داد تا با تمام توان در امرخدمات رسانی به مردم، مبارزه با فساد و تامین امنیت در همکاری با مردم کوشش خواهند نمود.


#معاونیت-مقام-ولایت-هرات
#مقام-ولایت-هرات
#اداره-مستقل-ارگانهای-محل

پیام های تبریکیخبرها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *