جلسه هماهنگی ولایتی ادارات سکتوری پیرامون تطبیق پروژه‌های موسسه IOM به ریاست معاون مقام ولایت دایر گردید


جلسه هماهنگی ولایتی ادارات سکتوری پیرامون تطبیق پروژه‌های موسسه IOM به ریاست معاون مقام ولایت دایر گردید.

در این جلسه پروژه RADA که در بخش‌های انکشافی، فن حرفه، امرار معیشت فعالیت می‌کند مورد برسی قرار گرفت.

داکتر نور احمد حیدری معاون مقام ولایت در ادامه بر رعایت قوانین و طرزالعمل‌ها از سوی موسسات بر تطبیق پروژه‌ها در ولسوالی‌های دور دست تا کید نمود.

معاون مقام ولایت از نهاد‌های تسهیل کننده و تطبیق کننده خواست تا برای تامین عدالت اجتماعی بیشتر روی تطبیق پروژه‌ها برای مردم ولسوالی‌ها کار و فعالیت نمایند.

از سوی‌هم روسای ادارات اقتصاد، معارف و نماینده‌گان ریاست‌های صحت عامه، زراعت و ولسوالی انجیل دیدگاه و نظریات شان در مورد پروژه بیان نمودند.

در اخیر این جلسه بعد از بحث و گفتگو پیرامون پروژهای این موسسه فیصله گردید ریاست اقتصاد و ادارات سکتوری هماهنگی لازم را جهت تطبیق بهتر پروژه ایجاد نمایند.

#مقام_ولایت_هرات
#معاونت_مقام_ولایت_هرات
#اداره_مستقل_ارگان‌های_محلی

خبرها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *