فروردین ۱۴, ۱۴۰۰

دیدار معاون مقام ولایت هرات با مدیران لیسه پسرانه و دختران و اعضای شورای لیسه عبدالعلی شاه توخی

دیدار معاون مقام ولایت هرات با مدیران لیسه پسرانه و دختران و اعضای شورای لیسه عبدالعلی شاه توخی. اعضای شورا و مدیران لسیه دختران و پسرانه عبدالعلی شاه ... ادامه مطلب

همزمان با توزیع قرطاسیه به پنج هزار تن از شاگردان؛ از ده استاد سابقه دار معارف هرات از سوی انجمن اجتماعی مکتب ساز تقدیر گردید

همزمان با توزیع قرطاسیه به پنج هزار تن از شاگردان؛ از ده استاد سابقه دار معارف هرات از سوی انجمن اجتماعی مکتب ساز تقدیر گردید. درین مراسم که ... ادامه مطلب