معرفی رئیس جدید ریاست امور مهاجرین و عودت کننده‌گان ولایت هرات


معرفی رئیس جدید ریاست امور مهاجرین و عودت کننده‌گان ولایت هرات.

مبین قاری که از طریق رقابت آزاد و بر اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری به عنوان رئیس جدید اداره امور مهاجرین و عودت کنننده‌گان تقرر حاصل نموده است، امروز با حضورداشت معاون مقام ولایت هرات، رئیس عمومی رسیدگی به وضعیت بیجاشده گان داخلی وزارت امور مهاجرین، رئیس عمومی استخدام و مشاور این وزارت، مسئولین و نماینده گان موسسات همکار ریاست مهاجرین و جمعی از کارمندان این ریاست به همکارنش معرفی گردید.

داکترنوراحمد حیدری معاون مقام ولایت هرات ضمن تبریکی تقرر آقای قادری و تشکری از کارکردهای جاوید نادم رئیس قبلی این اداره، بر هماهنگی بیشتر میان ادارات دولتی، موسسات کمک کننده با ریاست مهاجرین و مشخص شدن نقش ادارات در قبال مهاجرین و بیجاشده‌گان تاکید نمود.

معاون مقام ولایت با بیان اینکه اولویت کاری ریاست امور مهاجرین باید تطبیق برنامه دسترخوان ملی، توزیع زمین و آغاز کنسرسیوم باشد گفت: “مساعد به بیجاشده‌گان تنها توزیع مواد غذایی نباید باشد بلکه باید در راستای فراهم نمودن زمینه تعلیم و تحصیل، دسترسی به خدمات صحی، آب آشامیدنی و کارها اساسی در جهت ایجاد زندگی بهتر به آنان تلاش صورت گیرد.

مهرخدا صبار رئیس عمومی رسیده گی به وضعیت بیجاشده‌گان داخلی وزارت امور مهاجرین در این مراسم از تلاش های این وزارت در قسمت استخدام جوانان در بست ها خالی و آغاز برنامه تثبیت و حمایت از بیجاشده‌گان از ولایت هرات یادآوری نموده، خواهان همکاری مسئولین و نماینده گان موسسات کمک کننده و کارمندان ریاست امور مهاجرین با رئیس جدید این اداره شد.

مبین قادری رئیس جدید اداره امور مهاجرین و عودت کننده‌گان با قدردانی از حُسن اعتماد مقامات صالحه، تعهد نمود که با تمام توان با در نظر گرفتن اصل شفافیت از هیچ تلاش در راستای کمک به مهاجرین دریغ نخواهد کرد.

آقای قادری پیش از این به حیث آمر سرحدی ریاست امور مهاجرین سرپرست این ریاست ایفای وظیفه نموده است.

#معاونیت-مقام-ولایت-هرات
#مقام-ولایت-هرات
#اداره-مستقل-ارگانهای-محلی

پیام های تبریکیخبرها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *