برگزاری جلسه‌ی کمیته مبارزه با حوادث و حالات اضطرار ولایت هرات


برگزاری جلسه‌ی کمیته مبارزه با حوادث و حالات اضطرار ولایت هرات

جلسه کمیته مبارزه با حوادث و حالات اضطرار به ریاست داکتر نوراحمد حیدری معاون مقام ولایت هرات با اشتراک کارشناس محیط زیست مقام ولایت، روسای و نماینده گان ادارات مبارزه با حوادث، امورمهاجرین، محیط زیست، شهرسازی، هلال احمر، صحت عامه، و مسئولین و نماینده گان موسسات همکار بین المللی دایر گردید.

در این جلسه روی کمک به بیجا شده گان احتمالی و اخیر که از اثر جنگ از ولسوالی ها وولایات دیگر به ولایت هرات بیجا شده اند و میشوند و همچنان آماده گی ریاست صحت عامه به منظوررسیده گی به مجروحین حوادث احتمالی بحث گردید.

معاون مقام ولایت هرات، بر آماده گی های ادارات به خصوص مبارزه با حوادث و امورمهاجرین در راستای رسیده گی به بجاشده گان اخیر ولایت هرات، همکاری موسسات کمک کننده بین المللی در این بخش و بر سروی دقیق و توزیع کمک ها به مستحقین واقعی تاکید نمود.
در ادامه نشست معاون مقام ولایت با رئیس صحت عامه، آمرشفاخانه حوزه وی هرات، رئیس هلال احمر، رئیس آماده گی با حوادث و مسئول دفتر هماهنگی فعالیت های موسسات کمک کننده بین المللی روی آماده گی های بخش های صحی به منظور رسیده گی مجروحین حوادث احتمالی و همکاری موسسات و ادارات در این بخش بحث و گفتگو نمودند.

این حالیست که براساس آماره ریاست امورمهاجرین طی ماه های اخیر بیش از شش هزار سه صد فامیل به دلیل جنگ و خشک سالی از ولسوالی ها و ولایات دیگر بجا شده و به ولایت هرات مسکن گزین شدند.

#معاونیت-مقام-ولایت-هرات
#مقام-ولایت-هرات
#اداره-مستقل-ارگانهای-محلی

خبرها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *