نگرانی ریاست صحت عامه از گسترش ویروس کرونا و مرض تب خون دهند همزمان با فرارسیدن عید سعید قربان


نگرانی ریاست صحت عامه از گسترش ویروس کرونا و مرض تب خون دهند همزمان با فرارسیدن عید سعید قربان

با فرارسیدن عید سعید قربان جلسه کمیته مبارزه با کرونا به ریاست معاون مقام ولایت هرات و با حضور داشت روسا و نمایند گان ادارات دولتی و نماینده گان موسسات کمک کننده بین المللی دایر گردید.

داکتر عبدالحکیم تمنا رئیس صحت عامه هرات با ارائه گزارش از وضعیت ویروس کرونا در این ولایت، تاکید نمود که اگر مردم توصیه صحی را در ایام عید سعید قربان رعایت ننمایند بعد این ایام فاجعه رخ خواهد داد.

رئیس صحت عامه در این جلسه با ابراز نگرانی از گسترش ویروس کرونا و مرض تب خون دهند در ایام عید؛ خواهان همکاری ادارات دولتی و مردم در راستای تطبیق مقررات وضع شده وزارت صحت عامه کشور و جلوگیری از گسترش بیشتر ویروس کرونا و مرض تب خون دهنده در ایام عید گردید.

داکتر نوراحمد حیدری معاون مقام ولایت هرات، آگاهی دهی به مردم از رعایت نمودن توصیه ها صحی و مرض تب خون دهند در ایام عید را مهم و ضرور دانسته و بر همکاری جدی ریاست های شاروالی هرات، اطلاعات و فرهنگ، ارشاد حج و اوقاف و سایر ادارات ذیربط در این زمینه با ریاست صحت عامه تاکید نمود.

معاون مقام ولایت هرات نقش عالمان دینی، رسانه ها، اعضای جامعه مدنی و داکتران را در راستای آگاهی دهی به مردم اساسی و تاثیر گذار خوانده و از مردم خواست تا بخاطر حفاظت جان خود و اعضای خانواده شان از کرونا و مرض تب خون دهند در ایام عید، از دید و بازدیدهای عیدی و حضور در تجمعات خودداری نمایند.

روسا و نماینده گان ادارات حاضر در این جلسه با بیان برخی از اقدامات شان با فرارسیدن عید قربان در راستای جلوگیری از ویروس کرونا، تعهد نمودن که همکاری جدی با ریاست صحت عامه مینمایند.

#معاونیت-مقام-ولایت
#مقام-ولایت-هرات
#اداره-مستقل-ارگانهای-محلی

خبرها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *