جلسه کمیته ولایتی مبارزه با کرونا به ریاست داکتر نوراحمد حیدری معاون مقام ولایت و با حضور داشت روسا و نمایند گان ادارات دولتی و نماینده گان موسسات کمک کننده بین المللی دایر گردید.


جلسه کمیته ولایتی مبارزه با کرونا به ریاست داکتر نوراحمد حیدری معاون مقام ولایت و با حضور داشت روسا و نمایند گان ادارات دولتی و نماینده گان موسسات کمک کننده بین المللی دایر گردید.

داکتر عبدالحکیم تمنا رئیس صحت عامه هرات با ارائه گزارش از وضعیت ویروس کرونا در این ولایت، تاکید که وضعیت ارائه خدمات در شفاخانه ها و تامین آکسیجن در حال حاضر بهبود یافته است و واکسین کرونا به تمام مراکز صحی ولایت هرات توزیع گردیده که مردم میتوانند خود را واکسین نمایند.

داکتر نوراحمد حیدری معاون مقام ولایت هرات ضمن تشکری از زحمات و تلاش های پرسونل صحی در روزهای عید سعید قربان، به ریاست شاروالی هرات هدایت داد تا طرح بازگشایی تالارها را با همکاری ریاست صحت عامه ایجاد نمایند تا با وزارت صحت عامه کشور شریک ساخته شود.

معاون مقام ولایت، درادامه تاکید نمود که ریاست های معارف، پوهنتون و صحت عامه مکلف اند تمام استادان مکاتب و پوهنتون و محصلین را پیش از شروع امتحانات و درس ها واکسین نمایند و از مردم خواست تا توصیه های صحی را رعایت نموده و خود را واکسین نمایند.

رئیس معارف هرات نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه شروع مکاتب جهت اخذ امتحانات است نه درس های حضوری گفت:” درتمام مکاتب دولتی امتحان در چهار تایم و با رعایت توصیه های صحی برگزار میگردد.”
رئیس پوهنتون هرات نیز گفت:” براساس فیصله وزارت تحصیلات عالی؛ پوهنتون در 16 اسد شروع میگردد و تا آن زمان تمام استادان و محصلین مکلف اند تا خود را واکسین نمایند.

معاون شاروالی هرات در این جلسه با تاکید بر همکاری جدی با ریاست صحت عامه در راستای مبارزه با کرونا گفت: طرح بازگشایی تالارهای به زودی ساخته میشود تا با وزارت صحت عامه شریک ساخته شود.

#معاونیت-مقام-ولایت
#مقام-ولایت-هرات
#اداره-مستقل-ارگانهای-محلی

خبرها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *