جلسه کمیته ولایتی مبارزه با کرونا به ریاست داکتر نوراحمد حیدری معاون مقام ولایت و با حضور داشت روسا و نمایند گان ادارات دولتی و نماینده گان موسسات کمک کننده بین المللی دایر گردید.

جلسه کمیته ولایتی مبارزه با کرونا به ریاست داکتر نوراحمد حیدری معاون مقام ولایت و با حضور داشت روسا و نمایند گان ادارات دولتی و نماینده گان موسسات ... ادامه مطلب

نشست مشترک معاون مقام ولایت هرات و معاون اجتماعی مقام ولایت بادغیس به منظور حل مشکلات بیجاشده گان بادغیس

نشست مشترک معاون مقام ولایت هرات و معاون اجتماعی مقام ولایت بادغیس به منظور حل مشکلات بیجاشده گان بادغیس این جلسه که با حضور داشت روسای امورمهاجرین و ... ادامه مطلب