داکتر نوراحمد حیدری معاون مالی و اداری مقام ولایت هرات با حاجی تور محمد ظریفی و جمعی از بزرگان اقوام اچکزائی ولسوالی شیندند دیدار و‌گفتگو نمودند

داکتر نوراحمد حیدری معاون مالی و اداری مقام ولایت هرات با حاجی تور محمد ظریفی و جمعی از بزرگان اقوام اچکزائی ولسوالی شیندند دیدار و‌گفتگو نمودند . در ... ادامه مطلب

معاون مالی و اداری مقام ولایت هرات با وکیل احمد کروخی و محمد سردار بهادری نماینده گان مردم در شورای ولایتی و جمعی بزرگان، عالمان دینی و متنفذین قومی قریه جات مختلف ولسوالی کروخ، و جمعی از داکتران در نشست های جداگان دیدار نمود

معاون مالی و اداری مقام ولایت هرات با وکیل احمد کروخی و محمد سردار بهادری نماینده گان مردم در شورای ولایتی و جمعی بزرگان، عالمان دینی و متنفذین ... ادامه مطلب

معاون مالی و اداری مقام ولایت هرات نقش عالمان دینی را در امر اتحاد و همبستگی مردم و رسیدن به صلح در کشور مهم و ارزنده خواند

معاون مالی و اداری مقام ولایت هرات نقش عالمان دینی را در امر اتحاد و همبستگی مردم و رسیدن به صلح در کشور مهم و ارزنده خواند. داکتر ... ادامه مطلب