خبرها

معرفی رئیس جدید ریاست امور مهاجرین و عودت کننده‌گان ولایت هرات مبین قاری که از طریق رقابت آزاد و بر اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری به عنوان ... ادامه مطلب

معاون مقام ولایت هرات خواهان توجه بیشتر وزارت امور مهاجرین به بیجاشده‌گان داخلی در این ولایت شد

معاون مقام ولایت هرات خواهان توجه بیشتر وزارت امور مهاجرین به بیجاشده‌گان داخلی در این ولایت شد داکتر نوراحمد حیدری معاون مقام ولایت هرات در دیدار با مهرخدا ... ادامه مطلب