خبرها

افزایش تعداد وفیات و مبتلایان ویروس کرونا در ولایت هرات و تاکید معاون مقام ولایت هرات بر افزایش بسترها

افزایش تعداد وفیات و مبتلایان ویروس کرونا در ولایت هرات و تاکید معاون مقام ولایت هرات بر افزایش بسترها جلسه ولایتی مبارزه با ویروس کرونا همزمان با برگزاری ... ادامه مطلب