دیدار های مردمی

دیدارهای جداگانه معاون مقام ولایت هرات با بزرگان و نماینده‌گان شهرک مجاهدین و برخی از کارمندان خدماتی کمپ ایتالیایی‌ها

دیدارهای جداگانه معاون مقام ولایت هرات با بزرگان و نماینده‌گان شهرک مجاهدین و برخی از کارمندان خدماتی کمپ ایتالیایی‌ها. نماینده‌گان شهرک مجاهدین و شماره از کارمندان خدماتی کمپ ... ادامه مطلب