دیدار های مردمی

دیدار معاون مقام ولایت هرات با مدیران لیسه پسرانه و دختران و اعضای شورای لیسه عبدالعلی شاه توخی

دیدار معاون مقام ولایت هرات با مدیران لیسه پسرانه و دختران و اعضای شورای لیسه عبدالعلی شاه توخی. اعضای شورا و مدیران لسیه دختران و پسرانه عبدالعلی شاه ... ادامه مطلب

بزرگان، متنفذین اقوامی و عالمان دینی ولسوالی شیندند خواهان رسیده گی اداره محلی هرات به مشکلات امنیتی و اجتماعی این ولسوالی شدند

بزرگان، متنفذین اقوامی و عالمان دینی ولسوالی شیندند خواهان رسیده گی اداره محلی هرات به مشکلات امنیتی و اجتماعی این ولسوالی شدند . شماری از بزرگان اقوام، متنفذین ... ادامه مطلب

معاون مقام ولایت هرات با اعضای انجمن شفاخانه های خصوصی و جمعی از تجاران ملی سکتور خصوصی در نشست‌های جداگانه دیدار نمود. اعضای انجمن شفاخانه های خصوصی ضمن ... ادامه مطلب

داکترنوراحمد حیدری معاون مالی و اداری مقام ولایت هرات با بزرگان، متنفذین و جوانان اقوام بارکزی دیدار نمود

داکترنوراحمد حیدری معاون مالی و اداری مقام ولایت هرات با بزرگان، متنفذین و جوانان اقوام بارکزی دیدار نمود. معاون مقام ولایت در این دیدار تقویت حکومت دارای محلی ... ادامه مطلب