گزارش ها

نشست مشترک معاون مقام ولایت هرات و معاون اجتماعی مقام ولایت بادغیس به منظور حل مشکلات بیجاشده گان بادغیس

نشست مشترک معاون مقام ولایت هرات و معاون اجتماعی مقام ولایت بادغیس به منظور حل مشکلات بیجاشده گان بادغیس این جلسه که با حضور داشت روسای امورمهاجرین و ... ادامه مطلب

جلسه کمیته هماهنگی و پیگیری قضایای غصب املاک دولتی و عامه به ریاست معاون مقام ولایت هرات دایر گردید این کمیته امروز به ریاست داکتر نوراحمد حیدری معاون ... ادامه مطلب